Raviteraapia teenuste tingimused

Käesolevad tingimused sätestavad Raviteraapia (registrikood16463989)  ja kliendi (isik, kellele Raviteraapia teenust osutab või kes on avaldanud soovi, et Raviteraapia temale teenust osutaks) õigused, kohustused ja vastutuse seoses kliendile Raviteraapia poolt pakutavate teenuste osutamisega.

 1. Käesolevad tingimused reguleerivad kliendi ja Raviteraapia vastastikuseid õigusi ja kohustusi
  Raviteraapia poolt kliendile teenuste osutamisel. 
 2. Raviteraapia osutab teenuseid kliendi poolt pakutud asukohas, veebivahendusel või telefoni teel nõustamisena.
 3. Raviteraapia pakub teenust eesti keeles ning kokkuleppel ka teistes keeltes.
 4. Raviteraapia ei saa ega tohi anda lubadusi teenuse efektiivsuses ja kliendi paranemise kohta.

Lepingu sõlmimine

 1. Teenuse osutamise leping loetakse sõlmituks hetkest, millal klient ja Raviteraapia on kokku leppinud kohtumise aja. Samas hetkest hakkavad kehtima ka Tingimused.
 2. Klient saab broneerida kohtumise aja:
  1. Telefoni teel: numbril +372 5395 7673
  2. Emaili teel: info@raviteraapia.ee
  3. Facebooki chati kaudu: https://www.facebook.com/Raviteraapia
  4. Instagrami chati kaudu: https://www.instagram.com/raviteraapia/
 3. Raviteraapia leiab enda graafikus vaba aja broneerimiseks.

Tasumine

 1. Klient saab tasuda teenuse eest vastvalt kehtivale hinnakirjale:
  1. Ettemaksena Raviteraapia pangakontole läbi veebirakenduse või ülekandega
  2. Sularahas kohapeal teenust saades
  3. Kokkuleppel ka kaardimaksena
 2. Sõltuvalt teenuse osutamisega seotud kulude ja turuhindade muutumisest on Raviteraapial õigus igal
  ajal ühepoolselt teenuste hinnakirja muuta, tehes vastavad muudatused kättesaadavaks Raviteraapia
  kodulehel www.raviteraapia.ee. Kliendile, kes on teinud broneeringu enne
  hinnakirja muutmist, kuid kes kasutab teenust pärast hinnakirja muutmist, kehtib broneeringu
  tegemise hetkel kehtinud hinnakiri.
 3. Broneeringule võib lisanduda transpordikulu. Transpordikulu lepitakse kokku kohtumise aja broneemisel. Täpsem transpordikulu hind selgub, kui klient annab teada täpse aadressi, kus teenus toimub. Transpordikulu ei lisandu Tallinnas Pirita ega kesklinna piirkonnas, Viimsis ja Muuga Aedlinnas. Kõik muud aadressid on kokkuleppel. Raviteraapia teostab oma teenust Tallinnas ja Harjumaal.
 4. Raviteraapial on teenuse eest tähtajaliselt tasumata jätmisel nõuda viivist 0.5 % iga tasumata jäänud päeva eest, kuni täieliku teenuse eest tasumiseni.

Asukoht

 1. Raviteraapia pakub teenust kliendi asukohas. See tähendab, et Raviteraapia tuleb teenuse osutamiseks kohale kliendi koju / kontorisse  vms kohta, kus on tal kõige mugavam ja parem asukoht.
 2. Raviteraapia võtab teenuse osutamiseks kaasa kõik vajalikud vahendid (sh. laua / matid, õlid, rätikud, lisatarvikud, desifitseerimisvahendid jne).
 3. Klient peab pakkuma asukohas piisavalt ruumi, et Raviteraapia saaks üles seada enda laua / mati ning võimalusel pakkuda puhast vett, et pesta käsi.
Kohtumise tühistamine
 1. Kui klient ei saa broneeritud ajal teenust kasutada ja soovib broneeringu tühistada, kohustub klient Raviteraapiat sellest koheselt teavitama (telefoni, emaili või chatide) vahendusel ning tühistama broneeringu esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 24 tundi enne broneeringus teenuse osutamiseks kokku lepitud aega.
 2. Kui klient tühistab aja hiljem, kui 24 tundi enne kohtumist, siis on Raviteraapial õigus esitada arve teenuse osutamise maksumuse eest. 
 3. Kui Raviteraapia tuleb kohale kliendi asukohta ning klient ei võimalda / ei saa võimaldada talle ruumi laua / mati üles seadmiseks või klienti pole antud ajal nimetatud asukohas, siis Raviteraapia esitab talle arve teenuse täishinnas (vajadusel lisandub ka transpordikulu, mis on eelnevalt kokkulepitud broneermise teostamise hetkel – vaata punkti Tasumine 3).
 4. Raviteraapial on õigus tühistada kliendi kohtumise aeg, kui:
  1. Raviteraapiale saab teatavaks, et teenuse osutamiseks vajalik Raviteraapia esindaja ei ole teenuse
   osutamiseks broneeritud ajal ettenägematu töökorraldusliku asjaolu, näiteks Raviteraapia
   esindaja haigestumine või seadme rikke tõttu või muudel olulistel põhjustel
   võimeline broneeritud ajal teenust osutama
  2. Raviteraapia saab teada kliendi vastunäidustusest antud teenusele ja teenuse osutamine ei ole selletõttu võimalik.
 5. Raviteraapia teavitab klienti teenuse tühistamisest sama kanali kaudu kuidas toimus kohtumise broneerimine või telefoni teel.
 6. Kui Raviteraapia tühistab teenuse, siis sellest teavitamise hetkel pakub ta kliendile ka uut aega kohtumiseks. Koostöös Raviteraapia ja kliendiga lepitakse kokku uus kohtumise aeg.

Lisaks

 1. Raviteraapia ja klient teevad parima tulemuse saavutamiseks koostööd.
 2. Raviteraapial on õigus teada kliendi tervisega seotud andmeid, selleks et teostada teenust.
 3. Raviteraapial on õigus võtta vastu kliendi ettepanekuid ja tagasisidet seoses teenuste osutamisega.
 4. Kliendil on kohustus tutvuda ja nõustuda enne teenuse broneerimist käesolevate tingimustega.
 5. Raviteraapia ei vastuta mistahes kahju eest, mis on tekkinud kliendi tegevuse või tegevusetuse
  tulemusel, sh kliendi poolt valeandmete esitamise või andmete esitamata jätmise tulemusel.
 6. Raviteraapia ei vastuta mistahes negatiivsete tagajärgede eest, mille võimalikkusest on klienti enne
  teenuse osutamist teavitatud ning klient on teavitusest hoolimata andnud nõusoleku teenuse
  osutamiseks.

 

Tervitades

Raviteraapia

 

 

 
Shopping Cart